top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                            Jäänmurtajat Oy

Y-tunnus:                    2391437-4

Osoite:                        PL 57, 00101 Helsinki

Sähköpostiosoite:     karla@jaanmurtajat.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                           Karla Nieminen

Osoite:                        Jäänmurtajat Oy, PL 57, 00101 Helsinki

Sähköpostiosoite:     karla@jaanmurtajat.fi

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Yrityksen toiminnasta tiedottamiseen siihen kiinnostuksensa ilmoittaneille. Asiakkaan tunnistamiseen ja kursseille ilmoittautuneille palveluiden toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköpostilistalla sähköpostiosoite. Kurssin ilmoittautumisessa nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, mahdolliset toiveet kurssiin liittyen, allergiat, alennusryhmä ja oppilaitos.

 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja palvelun kehittämiseksi, tai niin kauan kuin henkilö haluaa olla tiedotuslistalla.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle lukuunottamatta kirjanpidon yhteydessä tilitoimistoa, jolle toimitettavat laskut sisältävät asiakkaan ostamat palvelut ja yhteystiedot. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sähköpostitiedotuslistalta voi poistua viestin lopussa olevan linkin kautta.

bottom of page